0 Producten in winkelwagentje
€ 0,00
Inhoud bijwerken Afrekenen en bestellen

Boeken

AURELIUS AUGUSTINUS - GODEN WIJKELDER

Verklaringen van de psalmen 8, 81 en 84 met daarin het beeld van de Kerk als perskuip.

Voor het eerst uit het Latijn in het Nederlands vertaald, ingeleid en toegelicht door Kees Wesdorp.

Gebonden /120 pagina's/9789070355463 / Prijs € 19,75

 

Over alle 150 psalmen heeft Augustinus een verklaring geschreven of een preek gehouden die verzameld zijn onder de naam "Enarrationes". Drie psalmen hebben in het Hebreeuws het opschrift 'op de gittit' staan. Gewoonlijk wordt in Nederlandse Bijbels aan de opschriften geen aandacht geschonken vanwege de veronderstelling dat er in het Hebreeuws een titel van een bestaand lied wordt genoemd. In onze Bijbels zijn de opschriften dan ook onvertaald gebleven.

In de Latijnse Bijbel die Augustinus gebruikte stonden deze titels wel vertaald. Het Hebreeuwse woord 'gittit' werd vertaald met torcular, het woord voor wijn- of oliepers. Dat gaf de kerkvader aanleiding om een breedvoerige en diepzinnige beschouwing uit te werken over de Kerk als werkplaats van God. In de Kerk wordt je leven geperst met het doel edele wijn of zuivere olie te worden. Het persen gaat gepaard met scheiding van wat oud, zondig en verwerpelijk is, van wat nieuw en geheiligd is en als kostbaar bewaard zal worden.

 

Voor het eerst worden Augustinus' preken over Psalm 8, 81 en 84 in vertaling uitgegeven en na een persoonlijk getinte inleiding van de schrijver volgt na de vertalingen aansluitend de toelichting.

190